Intrastat

Zajistíme Vám kompletní vedení statistické evidence Intrastat.

Intrastat je statistické hlášení, které eviduje pohyb zboží mezi zeměmi EU, tedy tzv. vnitrounijní obchod. Povinnost vykazovat tyto údaje mají dovozci a vývozci zboží, kteří překročí tzv. asimilační práh, tj. součet fakturovaných hodnot z a do zahraničí. Byla stanovena hranice ve výši 12.000.000,-Kč pro oba směry jednotlivě. Dovozci a vývozci, kteří takový práh přesáhnou se stávají tzv. zpravodajskou jednotkou.

Výkazy s údaji pro Intrastat se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, nejpozději elektronickou formou do 12. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období.

V souvislosti s Intrastatem si dovolujeme nabídnout:

  • Zpracování a předání statistických výkazů Intrastat v elektronické podobě celním úřadům
  • Kontrolu hodnotových limitů přijímaného a odeslaného zboží
  • Sazební zařazení zboží do podpoložky TARICu

Pokud máte zájem o bližší informace nebo požadujete vypracovat cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.